DPS_tlonews ikona
Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" Kostrzyn nad Odrą
Tradycyjnie każdy czwartek w "Domu Seniora" należy do terapii muzyką. Kolejny, majowy czwartek był wyjątkową okazją nasz instruktor muzyczny, Jan Piśko, obchodził urodziny. W "Dniu Urodzin": Wszystkiego Najlepszego Panie Janie, życzymy Panu, aby każdy moment był dla Pana jak ulubiona melodia, która niesie ze sobą szczęście, radość i spokój. 100 lat..
... zobacz więcej

2024-05-22

news ikona
Sprzątanie Dębna
14 maja uczestniczyliśmy w akcji sprzątania Świata, a ściślej sprzątania Dębna. Akcja została zainicjowana przez naszego nowego radnego. Brali w niej udział mieszkańcy wsi, dzieci, które akurat z racji egzaminów klas 8-ych miały dni wolne oraz nasi podopieczni.
... zobacz więcej

2024-05-20

news ikona
II- TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO w Wiśniowej Górze
Wspaniała zabawa podczas Spotkania Integracyjnego w DPS w Wiśniowej Górze, gdzie odbyły się zawody gry w tenisa stołowego. Nasz Dom reprezentował Pan Daniel, który zajął 4 miejsce.
... zobacz więcej

2024-05-17

news ikona
Deinstytucjonalizacja.
Idea deinstytucjonalizacji wywołuje niepewność zarówno wśród mieszkańców DPSów jak i kadry zarządzającej placówkami. Aby sprostać temu wyzwaniu należy zindywidualizować plan usamodzielniania się pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej w odniesieniu do: - motywacji działania - chęci samorealizacji - poziomu samoobsługi - dbania o własne zdrowie - potrzeby stałego kontaktu ze specjalistami (z lekarzem, psychologiem, itp.) - racjonalnego gospodarowania budżetem - dbania o porządek - podjęcia i utrzymania zatrudnienia, jeśli to możliwe - umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich - asertywności. Analizując potrzeby mieszkańców, warto rozpatrzyć pozyskiwanie dofinansowania na realizacje projektów. W ramach tychże możemy stworzyć np. cykl warsztatów usamodzielniających, które przygotują pensjonariuszy do zatrudnienia, pozyskać finanse dla osób prowadzących warsztaty, doposażyć trenerów w odpowiedni sprzęt, ubrania robocze, przeszkolić kadrę, zapewnić podopiecznym zmiany w zakresie wyglądu (fryzjer, kosmetyczka, stylistka), zadbać o kontakt z doradcą zawodowym itp.). Aby zabezpieczyć potrzeby pensjonariuszy należy pomyśleć również o przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych, porządkowych, ogrodniczych, racjonalnego gospodarowania budżetem, obsługi komputera i korzystania z internetu. Ciekawym pomysłem będzie również przeprowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, które będą wsparciem dla osób mających w przeszłości problemy z nadużywaniem różnego rodzaju używek oraz dla pensjonariuszy, którzy nie mieli takich problemów, ale mając kontakt z takimi osobami, będą wiedzieli jak się ustrzec przed ich złym wpływem, jak odmawiać. Równie ważnym aspektem samodzielnego życia jest nauczenie się różnych form spędzania wolnego czasu. Należy pokazać mieszkańcom jak i gdzie spędzić ten czas, np. uprawiając sport, odwiedzając kina, teatry, muzea, restauracje. Należy mieć świadomość, że deinstytucjonalizacja będzie dotyczyła tylko pewnej grupy mieszkańców, którym pozwoli na to stan zdrowia i którzy znajdą w sobie chęć do usamodzielniania się. Niewątpliwym wyzwaniem dla pensjonariuszy będzie kontakt z lekarzami, załatwianie spraw urzędowych, obsługa prawna itp. Z pewnością tego typu potrzeby należałoby zaspokajać przy współpracy z DPS-em, wykwalifikowaną kadrą czy wolontariuszami. Idea deinstytucjonalizacji ma na celu zminimalizować potrzeby korzystania z usług stacjonarnych. Należy jednak mieć na względzie fakt, że w żadnym europejskim kraju nie udało się doprowadzić do likwidacji opieki całodobowej. Źródło: „Niezależność mieszkańców” Anna Herman, periodyk: Dom Pomocy Społecznej Nr 2(40) marzec-kwiecień 2023
... zobacz więcej
news ikona
Warsztaty pszczelarskie w DPS w Sobowie
W poniedziałek 20.05.obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Z tej okazji w naszym Domu odbyły się warsztaty pszczelarski, na które przybył pan Piotr Stępień, pszczelarz i właściciel pasieki.
... zobacz więcej

2024-05-16

news ikona
Wizyta w Jezioranach
Podopieczni DPS w Nowej Wsi Ełckiej uczestniczyli w zabawie z okazji XVI Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, którą zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH działające przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.
... zobacz więcej

2024-05-15

news ikona
Zajęcia gimnastykujące umysł
W czwartek, 9 maja, uczniowie – wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Graboszycach wraz ze swoimi szkolnymi opiekunami zorganizowali na terenie ośrodka Caritas w Zatorze zajęcia aktywizujące umysł.
... zobacz więcej

2024-05-14


Zobacz więcej aktualności
strzałka do góry