Apel o pomoc w walce z koronawirusem

W związku z trudną sytuacją epidemiczną wywołaną koronawirusem, zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszej placówki poprzez przekazanie: darowizny pieniężnej lub darowizny rzeczowej. Zapewniamy Państwa, że pieniądze wpłacone na powyższy cel przeznaczone zostaną
wyłącznie na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych. Mile widziane jest również wsparcie rzeczowe poprzez przekazanie w formie darowizny artykułów lub towarów, które na co dzień są nam dostarczane.