Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020 dla DPS-ów i jednostek opiekuńczo leczniczych

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020
W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej zaleca się w DPS-ach i podobnych placówkach opiekuńczo- leczniczych:
1.wprowadzenie dla personelu zakazu zatrudnienia w innych zakładach pracy, zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej
2. w województwach, w których występuje większa liczba zakażeń i transmisja zakażeń w szpitalach rozważenie poddawaniu personelu kwarantannie.
3. w każdym przypadku noszenie przez personel masek ochronnych, typu maseczki chirurgicznej oraz dokładne przestrzeganie zasad dezynfekcji rąk
4. wprowadzenie zakazu odwiedzin
5. wprowadzenie zasady pomiaru temperatury personelowi przed podjęciem pracy
6. wprowadzenie zasady pomiaru temperatury 2 x dziennie i liczby oddechów na minutę wśród podopiecznych
7. w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38,0 C, liczby oddechów >22/min personel winien skontaktować się z lekarzem poz-u sprawującym opiekę medyczną, który powinien rozważyć wdrożenie diagnostyki w kierunku COVID -19, zawiadamiając terenowy sanepid o podjętym postępowaniu
Warszawa, dnia 10.04.2020