Świąteczne videospotkania z rodzinami w łódzkich DPS

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo-leczniczych, ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem, mają ograniczony bezpośredni kontakt z rodzinami oraz bliskimi. Łódzkie placówki postanowiły rozwiązać ten problem - udostępniają mieszkańcom tablety i laptopy, dzięki którym nawet osoby obłożnie chore mogą zobaczyć rodzinę, porozmawiać z bliskim.

Źródło: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/swiateczne-videospotkania-zrodzinami-wlodzkichdps-id39911/2021/3/31/