Łódzki szpital i Domy Pomocy Społecznej zakupiły nowy sprzęt do walki z COVID-19 dzięki wsparciu darczyńcy

Dzięki darowiźnie Pana Wiesława Cholewy, Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi kupiło 26 pomp infuzyjnych – jednostrzykawkowych, które zainstalowano w nowoutworzonym oddziale dla chorych na COVID-19 w Centrum. Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi z kwoty 125 tys zł otrzymał 48 232 zł na zakup 3 śluz dezynfekcyjnych. Będą one wykorzystywane w:
DPS, ul. Paradna 36 – montaż za 8 do 10 dni
DPS, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 114 – montaż za 8 do 10 dni
CRO, Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze dla osób przewlekle chorych somatycznie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 255/267.

Źródło: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/dzieki-darowiznie-od-prywatnego-darczyncy-lodzki-szpital-idomy-pomocy-spolecznej-zakupily-sprzet-dowalki-zcovid19-id38078/2020/12/8/