DPS_tlo
Podsumowanie zajęć rehabilitacji społecznej w DPS Czarne
Rehabilitacja społeczna jest ważną składową w terapii osób niepełnosprawnych – rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, odkrywanie potencjału. Jak co roku odbyło się podsumowanie pracy, wyróżnienie najbardziej aktywnych mieszkańców, tradycyjny grill oraz pląsy w rytm muzyki.

Źródło: https://dpsczarne.pl/podsumowanie-zajec-rehabilitacji-spolecznej-2
Autor: Anna

2024-07-02

strzałka do góry