DPS_tlo
Akcja Impact Week w DPS Rzeszów
W dniach od 24 czerwca do 27 czerwca 2024 r. w ramach Akcji IMPACT WEEK pracownicy Firmy Deloitte CE Business Services Center w Rzeszowie zorganizowali po raz kolejny akcję charytatywną mającą na celu wsparcie lokalnej społeczności. Pracownicy podzieleni na grupy realizowali aktywności z różnych obszarów.

Źródło: http://www.dps-rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=546:akcja-impact-week&catid=79&Itemid=483
Autor: Anna

2024-07-01

strzałka do góry