DPS_tlo
Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin
60-cio lecie placówki - DPS Piłka-Zamyślin, Mieszkańcy i pracownicy przygotowali huczną uroczystość. Było wielkie poruszenie i ekscytacja. Były wianki, upominki i zabawa z tańcami.

Źródło: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555487519556&locale=pl_PL
Autor: Anna

2024-06-27

strzałka do góry