DPS_tlo
Fundacja Libertatem zaprasza na ostatnie WEBINARY przed wakacjami.
- w dniu 20 czerwca - Działalność Zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w DPS.
- w dniu 21 czerwca - 2 procedury psychiatryczne w DPS (ograniczenie wyjść i przymus bezpośredni).
Koszt udziału w szkoleniu to 90 zł od osoby. Zgłoszenia na poszczególne webinary należy dokonywać na adres mailowy: szkolenia@fundacjalibertatem.pl W treści maila należy podać: imię i nazwiska Uczestnika, dane do faktury i adres mailowy do wysłania linka.
Informacja telefoniczna pod numerami telefonów: 517-418-928 lub 502-770-831. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

2024-06-11

strzałka do góry