DPS_tlo
Sprzątanie Dębna
14 maja uczestniczyliśmy w akcji sprzątania Świata, a ściślej sprzątania Dębna. Akcja została zainicjowana przez naszego nowego radnego. Brali w niej udział mieszkańcy wsi, dzieci, które akurat z racji egzaminów klas 8-ych miały dni wolne oraz nasi podopieczni.

Źródło: https://www.dps-debno.pl/?page_id=12
Autor: Anna

2024-05-20

strzałka do góry