DPS_tlo
Wizyta w Jezioranach
Podopieczni DPS w Nowej Wsi Ełckiej uczestniczyli w zabawie z okazji XVI Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, którą zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH działające przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

Źródło: https://dpsnwe.pl/nasza-wizyta-w-jezioranach
Autor: Anna

2024-05-15

strzałka do góry