DPS_tlo
Akcja sprzątania lasu we wsi Kozarze
W zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach akcji sprzątania lasu uczestniczyło 50 osób.

Źródło: https://www.dpskozarze.pl/category/aktualnosci
Autor: Anna

2024-04-15

strzałka do góry