DPS_tlo
Występ artystyczny w DPS Rzeszów
11.04.2024 r. mieszkańcy naszej Filii obejrzeli program artystyczny pt. "Demeter i Kora-cztery pory roku", który przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie.

Źródło: http://www.dps-rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=483
Autor: Anna

2024-04-12

strzałka do góry