DPS_tlo
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Podopieczni wraz z terapeutą przygotowali piękną dekorację Grobu Pańskiego w kaplicy DPS-u. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom okolicznych wsi, mieszkańcom COM I MW w Dąbrowie za datki na kwiaty do dekoracji Grobu Pańskiego.

Źródło: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076817138889
Autor: Anna

2024-04-03

strzałka do góry