DPS_tlo
Szkolenie z OSP Luchowo
W sobotę domownicy DPS w Dębnie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez OSP Luchowo. Szkolenie miało charakter profilaktyczny, a dotyczyło procedury zdarzeń nadzwyczajnych.

Źródło: http://www.dps-debno.pl/?page_id=12
Autor: Anna

2024-03-06

strzałka do góry