DPS_tlo
Dzień Pracownika Socjalnego
Wszystkim Pracownikom Socjalnym składamy życzenia dalszej owocnej i satysfakcjonującej pracy z podopiecznymi. Dziękujemy, że wkładacie tyle serca w swoją pracę i że, bez względu na wszystko, jesteście z potrzebującymi.
Autor: Anna

2023-11-21

strzałka do góry