DPS_tlo
Zmiany w DPS-ie we Wrześni
7  listopada 2023r. zapisze się na kartach historii DPS we Wrześni. Żegnamy naszą dotychczasową panią dyrektor Olgę Krukowską, a witamy nowego dyrektora pana Jerzego Nowaczyka.

Źródło: http://dpswrzesnia.pl/index.php/2023/11/08/zmiany-w-dps-ie

2023-11-10

strzałka do góry