DPS_tlo
Zawody wodno-sportowe w WTZ
21.09.2023 r. słoneczna, wrześniowa pogoda zachęciła uczestników WTZ w DPS Czarne do zorganizowania zawodów sportowych z wodą, balonami i pistoletami wodnymi.

Źródło: https://dpsczarne.pl/zawody-wodno-sportowe-w-wtz
Autor: Anna

2023-09-26

strzałka do góry