DPS_tlo
„Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”.
31 sierpnia o godz. 16.00 odbyła się w Naszym Domu próbna ewakuacja mieszkańców i pracowników. Akcja miała na celu sprawdzenie przygotowania placówki na wypadek wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń. Wszystkim jednostkom straży pożarnej biorącym udział w ćwiczeniach – tym zawodowym oraz ochotniczym serdecznie dziękujemy za szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji. Dzięki wam możemy czuć się bezpiecznie.

Źródło: https://www.facebook.com/DPSJonkowo
Autor: Anna

2023-09-01

strzałka do góry