DPS_tlo
Pielgrzymujemy do Sanktuarium w Borku Starym
W Borku Starym, na wzgórzu, położone jest barokowe Sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej Boreckiej, którym zajmują się oo. Dominikanie. 24.08.2023 r. DPS w Rzeszowie zorganizował wyjazd do tegoż Sanktuarium.

Źródło: http://www.dps- rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=483

2023-08-29

strzałka do góry