DPS_tlo
Wycieczka nad Milicki Zalew
W dniu 29 VI 2023 r. na zaproszenie Pani Marty Kowal-Kaczmarek (Prezes Fundacji Na Rzecz Ziemi Milickiej) oraz Pani Marty Jamrozik (Kierownik Centrum Wolontariatu Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej) pensjonariusze DPS w Miliczu wybrali się na wycieczkę nad Zalew Milicki. Mieszkańcy DPS obdarowali Panie własnoręcznie wykonanymi upominkami, które powstały podczas  warsztatów krawieckich i florystycznych.

Źródło: https://dpsmilicz.pl/index.php?lang=pl
Autor: Anna

2023-07-13

strzałka do góry