DPS_tlo
Studentki z Niemiec w DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu
Dnia 25 czerwca, wieczorem, przyjechały do DPS w Iwoniczu studentki z Niemiec (Straubing), które podjęły naukę jako opiekun osób niepełnosprawnych i, między innymi w DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, odbyły praktykę w tym zawodzie.

Źródło: https://bonifratrzy.pl/dps-iwonicz/2023/07/04/studentki-z-niemiec-w-naszym-domu

2023-07-05

strzałka do góry