DPS_tlo
II Wojewódzki Przegląd Piosenki „Na Ludową Nutę” - podsumowanie
W dniu 13 czerwca 2023 r. w godz. 10:00 - 14:30 na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbył się II Wojewódzki Przegląd Piosenki „Na Ludową Nutę”  organizowany przez Stowarzyszenie „Dobrze Być Razem” w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku. Uczestnikami wydarzenia byli mieszkańcy domów pomocy społecznej województwa podlaskiego oraz ich opiekunowie.

Źródło: https://www.dps.bialystok.pl/index.php/12-aktualnosci/120-ii-wojewodzki-przeglad-piosenki-na- ludowa-nute-podsumowanie
Autor: Anna

2023-06-26

strzałka do góry