DPS_tlo
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023, DPS w Tursku
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Źródło: https://www.dpstursk.pl/index.php/opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
Autor: Anna

2023-06-13

strzałka do góry