DPS_tlo
Wyjazd do Biblioteki w Dąbrowie Biskupiej
Z domowej biblioteczki korzysta liczne grono bardzo aktywnych czytelniczo Mieszkańców. Współpraca jaką nawiązał Dom z Gminną Biblioteką w Dąbrowie skutkuje możliwością wymiany księgozbiorów. Przedstawiciele społeczności DPS w Parchaniu pojechali do Biblioteki w Dąbrowie celem wymiany przeczytanych już książek.

Źródło: https://dpsparchanie.naszdps.pl/n,wyjazd-do-biblioteki-w-dabrowie-biskupiej-1
Autor: Anna

2023-05-17

strzałka do góry