DPS_tlo
Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora" Kostrzyn nad Odrą
Dzięki Staroście Gorzowskiemu, Pani Magdalenie Pędziwiatr otwarto nową pracownię warsztatową. Mieszkańcy będą korzystać z pracowni, aby usamodzielniać się, odzyskiwać sprawność.

Źródło: https://www.facebook.com/domseniorakostrzyn

2023-03-21

strzałka do góry