DPS_tlo
DPS Zgierz
W marcu, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ze Zgierza uczestniczyli w kilkudniowej wycieczce na Dolny Śląsk. Wyjazd ten odbył się pod patronatem PFRON w ramach projektu "Od aktywności do samodzielności". Uczestnicy zwiedzali Jelenia Górę, Hutę Szkła Kryształowego JULIA, odwiedzili Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.

Źródło: https://www.facebook.com/dompomocyspolecznejzgierz
Autor: Anna

2023-03-17

strzałka do góry