DPS_tlo
Podwójny jubileusz
Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze "Wisienka" oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiśniowej Górze, obchodziły jubileusz działalności. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście a wśród nich: Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Pan Andrzej Opala, Dyrektor PCPR Pani Urszula Łużniak, Dyrektor DPS w Lisowicach Pan Ryszard Hejchman oraz inne osoby.

Źródło: https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Pomocy-w-Wi%C5%9Bniowej-G%C3%B3rze-110928721449909
Autor: Jacek

2023-03-15

strzałka do góry