DPS_tlo
Środa Popielcowa
Rozpoczęliśmy Wielki Post. W kaplicy DPS Rzeszów oraz Filii przy ul. Łabędziej odbyła się Msza Święta z okazji Środy Popielcowej. Eucharystię odprawił kanclerz kurii rzeszowskiej ks. Piotr Steczkowski wraz z proboszczem Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie ks. Dariuszem Gościmińskim.

Źródło: http://www.dps-rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=309:sroda- popielcowa-2&catid=79&Itemid=483
Autor: Anna

2023-02-27

strzałka do góry