DPS_tlo
ISTOTNE zmiany w przepisach
dla DPS-ów
Nadchodzą zmiany w Ustawie o Pomocy Społecznej: DPS będzie mógł zawierać umowy z NFZ i udzielać świadczeń medycznych dla podopiecznych. Projekt zmian znajdziecie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-spolecznej-oraz-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej
Autor: Anna

2023-02-21

strzałka do góry