DPS_tlo
Kto z rodziny płaci za DPS?
Kto płaci za pobyt pensjonariusza w DPS? Zgodnie z aktualnymi przepisami w pierwszej kolejności za pobyt w DPS powinien zapłacić sam pensjonariusz, a jeżeli nie jest to możliwe, to robi to jego rodzina lub gmina, jeżeli krewnych nie ma lub nie można wyegzekwować środków.
Autor: Jacek

2023-02-14

strzałka do góry