DPS_tlo
Kino domowe w DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie
07.02.2023 DPS w Krakowie zaprosiło podopiecznych na świetlicę, gdzie wyświetlono ciekawy film. Pensjonariusze chętnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Źródło: https://www.dpsnowaczynskiego.pl/aktualnosci/kino-domowe-07022023-r

2023-02-08

strzałka do góry