DPS_tlo
Dom Pomocy Społecznej we Wrześni
Starosta Dionizy Jaśniewicz odwiedził mieszkańców DPS i przywiózł ze sobą podarki. Przy poczęstunku przygotowanym przez mieszkańców śpiewano kolędy i rozmawiano o tym, jak mieszkańcy spędzają Święta.

Źródło: http://dpswrzesnia.pl/index.php/category/aktualnosci-dps/
Autor: Anna

2022-12-22

strzałka do góry