DPS_tlo
Nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”
18 listopada w Pałacu Prezydenckim minister Marlena Maląg wręczyła nagrody pracownikom ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centr pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy oraz innym pracownikom socjalnym. Wyróżnienia dotyczyły nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.
W imieniu portalu DPS.PL nagrodzonym życzymy kolejnych sukcesów, a wszystkim pracownikom socjalnym dziękujemy za ich pracę i składamy najlepsze życzenia w dniu Ich święta

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/nagrody-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego2
Autor: Jacek

2022-11-21

strzałka do góry