DPS_tlo
Małe formy artystyczne
„Pan kotek był chory” to tytuł przedstawienia, które zaprezentowały dzieci z Przedszkola „Słoneczne” dla seniorów z DPS Psary, Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie oraz podopiecznych Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie. Dzieci z zaangażowaniem zaprezentowały inscenizację znanego przez wszystkich wiersza o tym samym tytule. Było to kolejne spotkanie, które zintegrowało różne pokolenia.

Źródło: https://dpspleszew.pl/male-formy-artystyczne
Autor: Jacek

2022-11-04

strzałka do góry