DPS_tlo
XX Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej w Łomży
DPS w Bramkach uczestniczył w XX Przeglądzie Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej. Na scenie można było ujrzeć prezentacje domów m.in. z województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz mazowieckiego. Bramkowska grupa teatralna Oskar zaprezentowała występ muzyczno – taneczny pt. „Anioły są wśród nas”. Źródło informacji.

Źródło: http://www.bramki.dps.pl/
Autor: Anna

2022-11-02

strzałka do góry