DPS_tlo
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października. Z tej okazji w Domu „Przyjaznych Serc” odbyło się spotkanie Mieszkańców z instruktorami terapii zajęciowej i pielęgniarką. Przeprowadzono pogadankę dotyczącą zdrowia i higieny psychicznej, quiz dotyczący piramidy potrzeb. Mieszkańcy rozmawiali na temat warunków życia szkodliwych dla zdrowia psychicznego.

Źródło: http://www.dpsplock.pl/art,317,swiatow y-dzien-zdrowia-psychicznego
Autor: Anna

2022-10-18

strzałka do góry