DPS_tlo
"Rząd pracuje intensywnie" od 8 lat
W październiku 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Obecnie osoby opiekujące się dorosłą osobą niepełnosprawną w tym samym wieku mogą być różnie traktowane, zależnie od tego, czy niepełnosprawność ich podopiecznego powstała przed, czy po osiągnięciu przez niego dorosłości. Wyrok TK do tej pory nie został wykonany. Rząd twierdzi, że obecnie "intensywnie nad tym pracuje".

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/resort-rodziny-pracuje-nad-reforma-orzekania-o-niepelnosprawnosci,407673.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=portalsamorzadowy.pl
Autor: PAP/Portalsamorzadowy.pl

2022-09-30

strzałka do góry