DPS_tlo
Dotacja będzie, ale i tak niewystarczająca
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zatwierdziła 27 września podział rezerwy subwencji. 100 mln zł trafi do powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej. Dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu domów pomocy społecznej otrzymują te powiaty, w których DPS-ach przebywają mieszkańcy umieszczeni na tzw. starych zasadach, do których nie stosują się określone w ustawie o pomocy społecznej zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Jednocześnie wysokość tej dotacji celowej nie jest wystarczająca do tego żeby pokryć rzeczywiste koszty utrzymania pensjonariuszy.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/100-mln-zl-z-rezerwy-rozdzielone-miedzy-powiaty-prowadzace-dps-y-lista
Autor: mp - Samorzad.pap.pl

2022-09-29

strzałka do góry