DPS_tlo
Jest źle, bardzo źle czy nie tak źle?
Kilkudziesięciu pracowników domów pomocy społecznej protestowało na sesji Rady Miasta w Lublinie. Domagali się podwyżek płac. - Nie stać nas na nic więcej niż jedzenie i opłaty za mieszkanie. Jeśli ktoś ma jeszcze kredyt, to jest tragedia - mówili. Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie przyznaje, że zna postulaty protestujących. - Z sześciu funkcjonujących domów na terenie Lublina, przedstawiciele trzech związków zawodowych są już w sporze zbiorowym z pracodawcą. Oczywiście, mamy świadomość drożyzny i skoku cen, ale nie zgadzamy się z hasłami, które widnieją na transparentach, że nasze domy są zapomniane i biedne, bo tak nie jest - stwierdza Fus.

Źródło: https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185052,28884731,protest-pracownikow-domow-pomocy-spolecznej-na-sesji-rady-miasta.html##TRNavSST
Autor: Anna Gmiterek-Zabłocka - TOK FM

2022-09-09

strzałka do góry