DPS_tlo
Czterdziestoletni "Wrzos"
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach powstał 1 kwietnia 1982 roku, od tego czasu w tym miejscu tyscy seniorzy mogli skorzystać z opieki, wyżywienia, różnych zajęć i rehabilitacji. 5 września br. pensjonariusze, pracownicy i zaproszenie gości wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji 40-lecia ośrodka.

Źródło: https://www.tychy.pl/2022/09/06/40-lecie-dziennego-domu-pomocy-spolecznej-wrzos-w-tychach/
Autor: Tychy.pl

2022-09-08

strzałka do góry