DPS_tlo
Emocje czy rzeczywistość
Czy w jednym z toruńskich Domów Pomocy Społecznej dochodzi do nadużyć i nieprawidłowości dotyczących opieki nad pacjentami? "Odwiedzając krewną w niedzielę prosiłem o pomoc. Zjawiła się przepocona, przemęczona opiekunka. Blada na twarzy" - pisze Internauta i prosi o wyjaśnienia. Do tego typu sytuacji miałoby dochodzić w DPS przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Zarzutów ze strony Internauty jest więcej, a wyjaśnienia dyrektorki DPS i toruńskiego magistratu szczegółowo się do nich odnoszą.

Źródło: https://ddtorun.pl/pl/11_wiadomosci/40543_internauta-oburzony-dyrekcja-odpowiada-co-dzieje-sie-w-torunskim-dps-ie.html
Autor: Daniel Wiśniewski - Ddtorun.pl

2022-09-06

strzałka do góry