DPS_tlo
Inauguracja DDP w Orli
Uroczyście otwarto Dzienny Dom Pomocy w Orli. Z obiektu korzystać będą seniorzy z terenu całej gminy. Samorząd zapewni im nawet dojazd. Dom Pomocy powstał w dawnej siedzibie ośrodka zdrowia. Gmina otrzymała dotacje na jego kompleksową przebudowę, wyposażenie, a nawet na funkcjonowanie w początkowym okresie. Dalej oczywiście samorząd sam będzie musiał utrzymywać obiekt.

Źródło: https://bielsk.eu/orla/39225-nastapilo-otwarcie-dziennego-domu-pomocy-w-orli
Autor: azda - Bielsk.eu

2022-08-31

strzałka do góry