DPS_tlo
Z godnością panie i panowie!
Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim – podkreślił Sąd Rejonowy w Puławach. Zdaniem sądu, godne zachowanie należy rozumieć m.in. jako wykonywanie pracy z respektem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej, przy poszanowaniu godności innych osób, życzliwości wobec ludzi i zapobieganiu powstawaniu konfliktów. Oznacza to także powstrzymywanie się od zachowań, które obrażają czyjeś uczucia, postawy, naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne, jawnie naruszają dobre obyczaje, a także wszelkie zachowania, które negatywnie wpływają na wizerunek jednostki samorządu terytorialnego, jej postrzegania przez społeczeństwo.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/praca/wedlug-sadu-pracownik-samorzadowy-musi-zachowac-sie-z-godnoscia-w-miejscu-pracy-i
Autor: kic - Samorzad.pap.pl

2022-08-22

strzałka do góry