DPS_tlo
Poduszki od więźniów
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przekazali na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Podzamku 100 poduszek, własnoręcznie wykonanych przez skazanych w ramach terapii zajęciowej. Arteterapia, czyli metoda twórczej resocjalizacji, w ramach której osadzeni wykonują różnego rodzaju przedmioty, na stałe zagościła w programach resocjalizacyjnych realizowanych na terenie kłodzkiego Zakładu Karnego.

Źródło: http://24klodzko.pl/wiezniowie-uszyli-poduszki-dla-podopiecznych-dps-w-podzamku/
Autor: 24klodzko.pl

2022-08-18

strzałka do góry