DPS_tlo
Kontrola oficjalnie zapowiedziana
Zgodnie z Zarządzeniami Starosty Ostrowieckiego najpierw w siedzibie DPS na Osiedlu Słonecznym, a miesiąc później także w DPS przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się kontrola ich działalności. Co ciekawe kontrola zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Kontrolą objęte zostanie przestrzeganie przez DPS standardów prowadzenia działalności określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Źródło: https://naostro.info/powiat-skontroluje-podlegle-mu-dps-y/
Autor: Łukasz Grudniewski - Naostro.info

2022-08-10

strzałka do góry