DPS_tlo
Przymus bezpośredni - czas zmienić przepisy
Przepisy określają zasady unieruchomienia lub izolacji osób chorujących psychicznie, ale brakuje ich w odniesieniu do osób przebywających w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Tam, gdzie nie ma regulacji, jest dowolność, która prowadzi do nadużyć. Zwłaszcza, jeśli osoba niesamodzielna w praktyce nie ma możliwości złożenia skargi. Rzecznik Praw Pacjenta chce to zmienić.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/przymus-bezposredni-w-dps-ach,516600.html
Autor: Beata Dązbłaż, Katarzyna Nocuń - Prawo.pl

2022-08-08

strzałka do góry