DPS_tlo
Radni PiS żądają kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę w nowosądeckim MOPS i Domach Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej i Emilii Plater. Wniosek w tej sprawie złożyli Iwona Mularczyk i Michał Kądziołka - radni klubu "PiS Wybieram Nowy Sącz". Powodem kontroli mają być skargi pracowników na system przyznawania podwyżek, premii i nagród. Kontrola wskazanych pracodawców zostanie zostanie zakończona najpóźniej do dnia 28 września - można przeczytać w piśmie wysłanym do radnych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.

Źródło: https://nowysacz.naszemiasto.pl/nowy-sacz-panstwowa-inspekcja-pracy-przeprowadzi-kontrole-w/ar/c1-8934597
Autor: Tatiana Biela - Naszemiasto.pl

2022-08-08

strzałka do góry