DPS_tlo
Komisje wojskowe pod lupą RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefa MON o rozważenie możliwości zmiany ustawy o obronie Ojczyzny. Obecnie na kwalifikację wojskową muszą się stawiać także osoby, które nie poruszają się samodzielnie i ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Taki wyjazd jest dużym wyzwaniem i dla nich, i ich opiekunów. W ocenie zainteresowanych osoby te nie powinny doświadczać dodatkowych upokorzeń. "Pod warunkiem skutecznego dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mógłby podlegać wyłączeniu" - uważa rzecznik.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/kwalifikacja-wojskowa-takze-dla-osob-ze-znaczna-niepelnosprawnoscia-to-dodatkowe-upokorzenie,395009.html
Autor: Aneta Kaczmarek - Portalsamorzadowy.pl

2022-08-04

strzałka do góry