DPS_tlo
Folusz z nową dyrektorką
Monika Wójcicka została p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Zastąpiła Karola Adamskiego, wieloletniego szefa placówki. Nowa szefowa DPS w Foluszu związana jest z tą placówką od 2011 roku. Najpierw pełniła stanowisko inspektora ds. kulturalno-oświatowych, później zajmowała się kadrami. Obowiązki p.o. dyrektora DPS sprawuje od 1 sierpnia.

Źródło: https://jaslo.naszemiasto.pl/zmiana-szefa-dps-w-foluszu-stery-w-placowce-przejmuje/ar/c3-8934039
Autor: Jakub Hap - Naszemiasto.pl

2022-08-03

strzałka do góry